کیفیت زندگی بیماران قبل و بعداز عمل بینی

ارزیابی رضایت و کیفیت زندگی بیماران قبل و بعداز عمل، در بیمارانی که عمل جراحی زیبایی بینی (رینوپلاستی) می شوند:
در این مقاله آقای Yang و همکارانش با انجام مطالعه فراتحلیل بر روی مطالعات مشاهده ای و تصادفی کنترل شده (randomized controlled trials) قبلی که در مورد ارزیابی کیفیت زندگی بیماران قبل و پس از عمل رینوپلاستی بودند، از پایگاه های اطلاع رسانی متعدد مانند MEDLINE تا ژانویه ۲۰۱۷ استفاده کردند.
معیار ارزیابی نتایج رینوپلاستی شامل ۶ سوال بود که ۵ مورد آن ارزیابی شکل ظاهری بینی و درک بیمار از ظاهر بینی و یک مورد ارزیابی توانایی تنفس بیمار بود. جمع امتیازات ارزیابی شد که امتیاز کمتر به معنای سطح بیشتری از نارضایتی بیمار بوده است.
از ۳۷۷ مقاله مورد نظر تنها ۸ مقاله معیارهای ورود به بررسی را داشتند که ۴ مطالعه در ترکیه، ۳ مقاله در برزیل، و یک مقاله از کشورهای آلمان بوده است.
در مطالعه فراتحلیل فوق، بهبود قابل ملاحظه در رضایت بیمار و کیفیت زندگی بدنبال عمل جراحی زیبایی بینی گزارش شده است.
با این حال برخی گزارشهای اخیر رسانه های اجتماعی حکایت از آن دارد که از میان تمامی اعمال جراحی زیبایی، عمل رینوپلاستی با رضایت کمتر بیماران همراه است که شاید به علت عوارض عمل جراحی رینوپلاستی مانند اختلال عملکرد تنفسی، ریسک عفونت و اختلالات روانپریشی باشد.
براساس مطالعه فراتحلیل فوق، بطور کلی بیماران از عمل جراحی زیبایی بینی راضی بودند. بیشترین رضایت در بیماران جوانتر در مقایسه با بیماران مسن تر بود. بیشترین میزان رضایت بیمار در بین ماه های ۶ تا ۱۲ بعداز عمل جراحی بوده است.

 

دکترحسامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *